Groep: 4-8
Doel: Leerlingen leren dat vormen die ze zien ook in klank kunnen worden gezongen en in beweging kunnen worden omgezet.
Thema: Kunstwerken

In deze les zullen we aan de hand van kunstwerken klanken zingen en bewegingen maken die geïnspireerd zijn door de aanwezige vormen in het kunstwerk.
De kunstwerken kunnen gemaakt zijn door de leerlingen. Of we gebruiken afbeeldingen vanaf een plaatje. De leerlingen gebruiken herhaling van ritmes, en andere parameters in de muziek zoals, hard en zacht, kort en lang, hoog en laag.

Duur per les: 45 minuten
Aantal lessen: 1