Nicoline Snaas


Zingen in het bedrijfsleven

Met grote regelmaat geef ik workshops in bedrijven, als onderdeel van een teambuilding, een training of als afzonderlijke workshop.

Zingen heeft de meerwaarde dat je direct het gedrag van mensen in een groep ziet, de expressie in het lichaam, het gebruik van de stem, de ademhaling en creativiteit. Daarnaast wordt de groepsdynamiek duidelijk, de rol die ieder ''van nature" inneemt in de groep. Vanuit plezier komen authentieke eigenschappen bij mensen los.

De bedrijven waar ik afgelopen jaren mee heb gewerkt:

Openbaar Ministerie
Gotschal Trainingen
Kees Izelaar
Exodus (opvang en ondersteuning voor (ex) gedetineerden)
CSR (chronic stress releaving coaching conferentie)
Symfora Groep, centrum voor geestelijke gezondheidszorg (studie dag)
ROC, Amsterdam (teambuilding aan docenten)
Gemeente Heerhugowaard
Waterschap de Dommel
Unilever
Intact (TA-opleiding)
Heavenly Creature
Hanzecollege
HPD (human potential development)
Care to move
Dimence (opleiding voor psychiaters)
Hogere Economische School Amsterdam
KSG Berenschot (bureau voor gedrags- en organisatie verandering)
De Baak, Management centrum VNO-NCW
Kunstenaars en CO
Stichting Swing (landelijke stichting promotie muziekimprovisatie)
Ikea
FNV Bondgenoten
Van der Valk Restaurants
V&D
Mercure Hotels Nederland
ABN AMRO
P&O Ministerie van VROM
FNV Kiem
VVOCM (vereniging voor mensendieck en cesar therapeuten)

Lees verder »