Nicoline Snaas


Agenda / Workshop

8 september 2017

Zingen zonder Zorgen (najaar 2017)

ZzZ presenteert: Ochtend van 10.00 -12.30. Je kunt je hiervoor nog inschrijven.
Data (5x) in 2017: 8 september, 29 september, 13 oktober, 10 november, 8 december

In het najaar 2017 bieden we 5 lessenZZZ-series aan: 5 vrijdagochtenden. Dit alles weer onder leiding van Nicoline Snaas, met pianobegeleiding van Michiel Daalderop. De formule voor deze zangcursus is kortweg: Solozang en Samenzang. We werken met solo zang en het werken aan zelfgekozen liederen. Het samenzingen zal vooral bestaan uit stemvormings-, ritmische- en improvisatie oefeningen, naast natuurlijk canons en (meerstemmige) liedjes uit allerlei windstreken. Soms wordt de invulling in overleg met de groep bepaald.

De kosten bedragen €200 voor 5 heerlijke zangochtenden!
Een losse les kan ook: 47 euro
Locatie: Studio Michiel, Reinier Claeszenstraat 43-hs te Amsterdam
Informatie en opgave:
Michiel 020-6121230 / 06-47795045 / michieldaalderop@xs4all.nl   
Nicoline 020-6825400 / 06-10789097 / info@nicolinesnaas.nl